زمان بندی مصاحبه قبولین سطح۲ – قـــم ۱۳۹۹   (0 بازدید)


مواد مصاحبه:

فقه و اصول تا پایه ۶

تجزیه و ترکیب و متن خوانی و اطلاعات عمومی

مدارک لازم جهت مصاحبه:

۱ – اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی
۲ – عکس ۴ * ۳ دو عدد
۳ – فرم ارزیابی تحصیلی اتمام پایه ۶

توجه: مصاحبه در صورتی برگزار میگردد که ارزیابی تحصیلی مبنی بر اتمام پایه۶ تکمیل بوده و دروس ناقصی وجود نداشته باشد.

آدرس: قم-خیابان معلم-میدان معلم-حوزه علمیه امام کاظم(ع) مرکزتخصصی حقوق و قضای اسلامی-ساختمان امام جواد(ع) اتاق ۱۰۷

شماره های تماس: ۳۷۱۰۸۲۱۳__۳۷۱۰۸۱۹۱__۳۷۸۳۹۰۵۲_۰۲۵ _____ساعت تماس: ۱۳ الی ۲۰

_______________________________________________________________________

ساعت مصاحبه تاریخ مصاحبه ش.پ.م.مدیریت نام پدر نام خانوادگی نام ردیف
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۴۵۶۸۰ حبیب اله جباری محمد رضا ۱
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۴۵۹۷۳ حسین رمضی علیرضا ۲
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۴۶۳۷۷ سید جعفر اشرفی دوست سلماسی سید محمد ۳
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۹۵۵۵۹ نورالله فتوحی مهدی ۴
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۹۳۶۵۲ محمدرضا کاشفی حسین ۵
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۹۴۰۶۲ علی مراد مرادی حسین ۶
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۲۰۳۶۰۸ محمدمراد بهرامی حسین ۷
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۹۴۷۴۲ احمد اکبری یحیی ۸
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۴۶۵۴۸ حیدر حق پرست محمدجواد ۹
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۴۵۰۰۱ سید احمد محمدی سید علی اکبر ۱۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۹۳۴۹۱ محمد فاطمی فخر محمدباقر ۱۱
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۴۸۳۴۰ نوروزعلی سعادتی مهدی ۱۲
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۵۳۸۵۱ مختار احمدی سرده صابر ۱۳
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۹۳۱۳۰ نصراله پیرمرادی یاسین ۱۴
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۴۴۹۹۰ سید مهدی حسنی سید رحمان ۱۵
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۴۵۵۳۲ عزت اله محمدی محمدمحسن ۱۶
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۴۵۱۸۲ خان محمد غلامیان وحید ۱۷
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۵۴۵۵۲ سیدمحمدعلی امین سید علیرضا ۱۸
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۱۵۱۱۸۵ سجاد نصیری علی ۱۹
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۹۴۹۸۵ حجت الله رستمیان محمد ۲۰
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۱۳۴۸۶۹ سیداحمد موسوی سید حسین ۲۱
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۱۴۵۷۲۶ سعید صادقی بخی محمدجواد ۲۲
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۱۴۹۸۸۲ مسعود مؤذن زاده محمدامین ۲۳
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۲۰۳۴۱۵ درویش اسفندیاری مهنی حسن ۲۴
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۱۴۸۱۶۵ نوروز رجبی کبودچشمه هادی ۲۵
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۲۰۳۱۶۴ محمود کشاورزی علی ۲۶
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۹۳۷۹۲ حبیب اله دادی ورزنه حسین ۲۷
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۹۵۵۷۴ محمدرضا شاهسونی محمدمهدی ۲۸
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۱۵۵۱۶۵ محمدتقی سرعتی ابدی خسمخی محمدامین ۲۹
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۹۴۵۳۹ حمیدرضا رفیعا محمدمهدی ۳۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۹۴۲۵۶ شعبان وحدتی امجد مسعود ۳۱
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۱۳۶۶۹۶ کرم حسین عالی پوریان علی ۳۲
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۲۰۳۲۳۶ عباس زارع خورمیزی محمدرضا ۳۳
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۱۴۶۲۷۶ حمید پورحسینی دهکردی علی ۳۴
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۱۴۵۶۴۴ احمد علی فلاح تفتی عباس ۳۵
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۱۴۶۸۸۱ اکبر عسگری ملائی علی ۳۶
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۴۹۷۲۷ وهب طیران مهدی ۳۷
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۶۲۹۷۵ شجاع زمانی مهدی ۳۸
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۵۵۰۴۷ محمد باباخانی اصلی نشرودکلی محمدابراهیم ۳۹
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۵۴۹۹۷ عباس اسمعیل پور سجاد ۴۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۵۲۶۱۱ حسن اسلامی نژاد مجتبی ۴۱
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۱۳۳۰۸ غورچعلی میرچناری میلاد ۴۲
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۴۵۸۲۲ محمدشفی عظیمی فر حامد ۴۳
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۹۳۴۰۹ احمد زارع حسین آبادی محمدرضا ۴۴
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۹۶۱۹۱ رضا شاه نظری گرگابی حسن ۴۵
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۴۴۹۹۹ ابراهیم عبداله پور گاوزنی حسن ۴۶
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۴۶۵۰۲ سیدابوهاشم فخرالاسلامی سید توحید ۴۷
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۵۳۲۲۱ صفر علی دهستانی مرتضی ۴۸
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۹۴۵۶۸ خدایار مرادی میلاد ۴۹
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۴۶۲۲۷ مسائل سلطانی طالب قشلاقی علیرضا ۵۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۴۶۴۸۱ علی حسین زاده حسین ۵۱
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۳۳۰۲۳۵ محمود حیاتی فر رضا ۵۲
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۴۹۴۳۷ حسن فتحی سعید ۵۳
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۵۱۹۸۱ فاضل نریمانی حسین ۵۴
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۱۴۱۰۱۴ رمضان مقدسی علیرضا ۵۵
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۱۵۲۳۱۸ فرج الله قاسمی قاسموند سعید ۵۶
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۱۵۲۰۱۹ همت شعبانی فرد مصطفی ۵۷
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۱۳۴۷۴۵ حسین حسن پورکورنده هانی ۵۸
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۱۴۰۱۶۴ عین اله حضرت زاده احسان ۵۹
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۹۴۳۹۴ رحمن عابدینی پور محمد ۶۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۹۳۲۶۵ قندعلی ملکی مهدی ۶۱
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۱۴۸۱۶۶ نوروز رجبی کبود چشمه مهدی ۶۲
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۹۲۵۲۳ سید محمود سید میرزائی سید محمد ۶۳
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۱۰۹۶۳۶ عیسی برآهویی اصل سلمان ۶۴
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۱۴۱۲۸۳ حسن دارابیان زیری مجید ۶۵
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۱۰۲۵۸۵ احمد قریحه محمد ۶۶
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۹۳۶۰۱ عباسعلی خواجه زاده محسن ۶۷
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۱۵۴۳۲۸ محمدجواد رضائی محمدسجاد ۶۸
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۱۴۳۴۳۳ جمشید ارشادی امیرحسین ۶۹
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۱۴۰۳۲۷ علی شاهیوندی یوسف ۷۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۱۴۱۶۸۹ محمدعلی افتخاری صادق ۷۱
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۱۵۰۲۹۴ عبدالامام عساکره میثم ۷۲
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۵۳۹۶۴ سیف اله بردبار رضا ۷۳
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۹۱۲۲۲ علی محمد کوهزادی فولاد مسعود ۷۴
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۲۰۳۸۱۱ سیدمحمد موسوی رخشنده سید حسن ۷۵
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۴۵۷۶۹ علی وخشوری نو خاله نوید ۷۶
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۲۵۷۱۳ سید یداله میراسمعیلی مزرعه آخوند سید حسین ۷۷
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۶۹۸۷ حسن بدیع حسین ۷۸
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۴۵۵۹۰ ابوالفضل عشائری سجاد ۷۹
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۴۵۸۲۰ سیدروح الله دستواره سید مهران ۸۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۴۵۷۱۳ علی افسرده ندامانی مهدی ۸۱
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۴۷۸۸۲ محمدعلی جلیلی علی ۸۲
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۴۶۸۸۴ محمد مرادی عمرو علی ۸۳
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۲۹۰۹۸ علی محمد حسنی علیرضا ۸۴
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۴۹۸۵۴ بی بکر بامری میثم ۸۵
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۵۳۸۹۳ دانش نیکخواه پاسکه شایان ۸۶
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۲۰۱۴۶۲ ناصر محمدی آقامیرلو حسین ۸۷
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۴۷۲۱۶ کرم خدا امیرخانی محمد ۸۸
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۴۷۴۸۳ غلامعباس امیری احمدرضا ۸۹
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۴۷۷۱۶ محمد عبداللهی سجاد ۹۰
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۲۰۲۳۷۹ سیدقربان موسوی فر سید قاسم ۹۱
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۵۳۶۲۱ محمد امیرخانی امیر ۹۲
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۹۳۷۶۵ یقنعلی شیرمحمدی حقیقت اسماعیل ۹۳
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۲۹۷۱۳ سیدعلی سیدعلی پور سید حامد ۹۴
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۳۳۰۲۸۷ ناصر محمودی پاچال مصطفی ۹۵
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۲۰۳۴۴۹ شکراله شکوه جمسی ایوب ۹۶
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۹۴۳۰۴ غلامرضا توکلی محمدسعید ۹۷
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۹۳۷۳۹ سید محمد فال اسیری سید محمد حسن ۹۸
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۴۱۴۰۴ علی باز سعادت محمد ۹۹
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۲۸۰۹۱ رجبعلی دهقان زاده سعید ۱۰۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۴۷۵۲۲ سیدمهدی غیاثی طرزی سید رضا ۱۰۱
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۹۲۸۴۲ سیدعلی موسویان سید امیرحسین ۱۰۲
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۹۳۲۵۹ محمد غلامی مهدی ۱۰۳
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۱۱۴۶۵ درمحمد خیراندیش عباس ۱۰۴
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۰۴۶۵۲ محمد نوری حسین ۱۰۵
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۴۳۰۴۶ حبیب آرام فر حسام ۱۰۶
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۴۶۱۱۷ آدی بیوک نجات قوجه بیگلو حسین ۱۰۷
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۴۹۸۹۹ جعفر عسکری اسحاق ۱۰۸
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱۰۴۶۹۷ اسفندیار ناوکی امین ۱۰۹
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱۳۷۶۴۲ محمد صادق نژاد اشکان ۱۱۰
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱۴۸۱۶۹ احمد کوشش پسند اصغر ۱۱۱
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱۴۹۲۱۴ اسحاق جوادی محمدعلی ۱۱۲
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۸۸۴۱۶ ایپکعلی رازقی علی ۱۱۳
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۹۴۰۱۱ امیدعلی خورشیدوند مهدی ۱۱۴
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱۳۴۸۵۳ سید حسین حسینی مقدم سید مرتضی ۱۱۵
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱۳۹۹۹۴ رمضان کارآمدبیشه حسن ۱۱۶
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱۴۳۱۸۵ عادل عباسپور ارزنق اسماعیل ۱۱۷
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱۴۳۱۸۵ عادل عباسپور ارزنق اسماعیل ۱۱۸
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱۴۶۴۸۹ نوبخت سعادتی هادی ۱۱۹
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱۴۱۷۳۶ اکبر میرزاپوربخشایش احمد ۱۲۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۹۳۴۱۵ داریوش عمران دانیال ۱۲۱
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱۵۸۰۵۴ صادق حنفی کردکندی علی ۱۲۲
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱۴۲۰۲۷ مراد اخلاصی جعفر ۱۲۳
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۲۰۲۴۳۸ کیومرث حیدری محمد ۱۲۴
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱۳۴۶۷۴ احمدعلی بیات کمیل ۱۲۵
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱۵۲۷۵۵ خداداد پایروند رضا ۱۲۶
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۹۳۷۵۳ غلامحسین نیازی محمد ۱۲۷
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۵۰۹۳۲ صیاد بیگ زاد علی اکبر ۱۲۸
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۴۱۸۴۵ رضاعلی خلفی حامد ۱۲۹
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۴۶۷۶۱ علیرضا رضاسلطانی محسن ۱۳۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۹۰۵۳۴ ولی اله عزیزی رضا ۱۳۱
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۹۳۴۱۹ ناصر رشیدی هروی آرمین ۱۳۲
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۴۲۶۸۹ صادق شایقی بیرق رحیم ۱۳۳
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۴۶۴۷۶ جعفر جوان هوشیار امیررضا ۱۳۴
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۵۴۰۱۴ محمد قلی زاده اصل حامد ۱۳۵
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۴۳۸۷۱ مرتضی مرتضوی زاده علیرضا ۱۳۶
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۵۴۷۳۴ غلام شاه بازمانده گان خواجوئی محمد ۱۳۷
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۹۲۴۳۰ سیدمرتضی هنرمند سید محمدمهدی ۱۳۸
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۹۴۲۱۴ ابراهیم فصیحی دستجردی حسینعلی ۱۳۹
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۰۶۲۶۳ محمد بارانی میثم ۱۴۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۵۹۸۵۲ عباسعلی علیلو محمدعرفان ۱۴۱
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۹۴۲۷۱ رسول خدیش علی ۱۴۲
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۵۳۲۳۵ گل علی محمدی حسین ۱۴۳
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۲۰۰۳۱۴ حجت الله حاجی بنده فرهاد ۱۴۴
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۲۹۴۱۷ سیدطاهر سخائی سید محمد ۱۴۵
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۴۹۹۲۵ جواد کریمدادی محمدجواد ۱۴۶
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۹۴۰۹۲ علی اکبر توحیدیان قائم ۱۴۷
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۳۹۸۷۳ جواد سهرابی محمدرضا ۱۴۸
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۵۲۶۲۰ حسین لکزائی میلاد ۱۴۹
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۴۸۲۸۹ عین اله میرزائی احمد ۱۵۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۵۳۳۵۱ یزدان رزلانسری معین ۱۵۱
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۹۱۳۶۴ صفرخان بهرامیان محمد ۱۵۲
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۹۳۲۸۵ محمدمهدی خوش قلب محمدصادق ۱۵۳
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۴۵۰۸۴ یار کرم سیدرحمتی حسین ۱۵۴
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۴۲۹۰۸ محمد رضا امیر پور جعفر ۱۵۵
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۴۹۳۲۱ منوچهر صادقی محمدجواد ۱۵۶
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۵۴۵۹۴ محمد فرامرزیان عقیل ۱۵۷
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۹۲۸۱۲ یوسف ابتدایی سهیل ۱۵۸
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۴۹۴۳۶ حسین فتحی علی ۱۵۹
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۹۴۲۵۳ علی اکبر مولایی محمد ۱۶۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۲۹۰۱۸ رضا احمدی محسن ۱۶۱
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۹۴۳۴۶ علی همتیان مهدی ۱۶۲
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۱۴۸۷۹۹ صفدر سلیمی مهدی ۱۶۳
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۹۳۸۴۷ سیدمحمدجواد زمانی موسوی سید محمدرسول ۱۶۴
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۱۲۴۴۶۹ احمدعلی حسینعلی زاده ابوالفضل ۱۶۵
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۹۱۵۳۴ سیدرحمت اله حسینی علی ۱۶۶
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۱۴۲۹۹۷ حسینجان عسکریان فیروزجاه مجتبی ۱۶۷
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۱۵۳۷۴۸ ارسلان امانی هاشم ۱۶۸
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۱۳۴۴۳۷ علی محمد کوهزادی فولاد رضا ۱۶۹
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۱۵۱۳۲۸ احمد گدازی لیلی مهدی ۱۷۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۸۶۱۰۰ محمدجعفر نادری محسن ۱۷۱
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۱۱۹۹۹۳ اسدالله بداغی وحید ۱۷۲
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۱۴۶۶۸۰ گلاب ایمانی مسجد رضا ۱۷۳
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۲۰۲۹۵۹ ابوالقاسم بیگدلو حسین ۱۷۴
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۱۲۷۹۷۷ سیدمحمد موسوی سید سعید ۱۷۵
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۱۴۷۶۶۸ احمدعلی فلاح محسن ۱۷۶
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۱۴۸۰۹۰ مروت دریکوند امیرحسین ۱۷۷
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۱۴۶۵۱۵ ابوالفضل هادی مجید ۱۷۸
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۱۴۸۲۶۶ غلامرضا ابراهیمی شیخ شبانی محسن ۱۷۹
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۱۵۵۵۱۸ حسین جعفری علی ۱۸۰

طراحی و پشتیبانی : پرنیان سامانه نگین سپاهان (پارسیگ)