زمان بندی مصاحبه،قبولین سطح۲ – بـابـل ۱۳۹۷   (0 بازدید)


 

آدرس مصاحبه: مازندران-شهرستان بابل-حوزه علمیه بابل

مصاحبه از تاریخ   ۱۳۹۷/۰۴/۲۴  الی ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ برگزار میگردد.

جهت اطلاعات بیشتر با شماره های ۰۹۱۱۲۱۲۰۲۷۴  – ۰۱۱۳۲۰۷۲۵۳۳  تماس حاصل فرمایید.

 


کد ملی نام خانوادگی نام ردیف
۲۲۷۰۰۴۱۳۰۵ صوفی امامی داود ۱
۶۳۲۰۰۴۲۵۷۵ همتی چهاردهی مجید ۲
۳۸۶۱۸۸۳۲۷ علیپور محمد ۳
۴۸۶۹۹۱۹۴۴۳ معینی فر سعید ۴
۲۰۵۰۸۵۰۱۸۲ طهماسب تبار لفوری حسن ۵
۳۸۴۳۳۱۲۹۷ حسنی سید محمد رضا ۶
۴۹۸۰۱۵۶۴۸۷ حاتمی بورا علی اصغر ۷
۵۷۷۰۰۰۴۲۲۳ سلمان پوربورخیلی حسین ۸
۵۹۱۰۱۱۶۹۴۰ قهرمانی مصطفی ۹
۴۹۸۰۰۷۵۴۴۴ اسکندری محمدجواد ۱۰
۳۷۱۲۹۲۰۰۱ علیپور هادی ۱۱
۴۹۸۹۹۵۴۲۴۶ نادریان بیشه محمد ۱۲
۴۲۰۰۴۱۱۰۷۵ چراغی مهدی ۱۳
۷۸۰۳۸۴۶۹۵ سید آبادی ممد ۱۴
۴۵۶۰۰۸۰۴۵۳ کارائی احمد ۱۵
۴۵۷۰۰۱۶۶۹۳ تقوی سیداحسان ۱۶
۳۷۹۰۱۶۵۸۷۵ رضایی سعید ۱۷
۴۸۸۰۱۹۴۷۱۹ شیخ واسی حمید ۱۸
۴۹۸۰۲۰۳۳۰۲ شیرزاد امید ۱۹
۲۱۵۰۳۱۹۴۱۱ عبدی تالارپشتی محسن ۲۰
۴۹۸۰۲۳۷۰۴۵ صمدنژاد محمد ۲۱
۶۳۳۰۰۵۶۷۶۵ صیفی شلمزاری مرتضی ۲۲
۳۴۹۰۱۷۵۰۳۴ غانمی محمدرضا ۲۳
۱۵۲۷۸۰۲۶ رحمانی رضا ۲۴
۲۰۶۴۸۳۰۷۲۳ مجنون محمد صادق ۲۵
۳۱۵۰۴۱۶۴۸۵ صنیعی مفرد محسن ۲۶
۲۴۸۰۴۳۳۳۱۵ متفق خو محمد ۲۷
۴۹۸۰۲۶۵۴۴۸ پورتقی علی ۲۸
۲۱۷۰۲۸۳۰۴۸ پهلوان پور بیشه حسین ۲۹
۱۶۱۰۳۶۸۹۴۰ صابردمرچی علی ۳۰
۴۸۶۰۰۸۶۲۷۹ معینی فر وحید ۳۱
۲۱۵۰۵۰۳۰۰۱ محمدی کله سر امیر حسین ۳۲
۲۰۸۰۴۷۳۹۹۹ شریفی سید شبیر ۳۳
۲۰۵۰۵۰۱۹۴۳ عزیزسماکوش رضا ۳۴
۲۰۶۳۵۴۵۵۱۰ شکریان امیری مرتضی ۳۵
۵۹۱۰۱۱۰۵۰۰ کاظمی مقدم مسعود ۳۶
۳۷۹۰۳۶۸۰۳۲ حاجیان مهدی ۳۷
۶۳۱۰۰۲۶۹۲۵ علیزاده علی ۳۸
۱۹۴۳۲۷۰۴ گلبهاری محمدامین ۳۹
۳۷۰۹۷۵۳۳۲ قراچورلوی سجاد ۴۰
۳۲۴۰۶۱۹۷۵۱ معصومی تبار محمد ۴۱
۳۱۷۰۱۳۶۱۰۰ خنامانی محمد ۴۲
۱۶۶۰۱۳۳۸۹۰ فتحی کرم شاهلو رضا ۴۳
۴۵۹۱۳۳۵۷۹۸ بینا امید ۴۴
۲۰۲۰۰۳۷۲۹۷ مشهدی ادیمی شهرام ۴۵
۲۹۳۰۱۸۹۶۰۶ بخشی قشلاق رضا ۴۶
۲۰۵۰۲۴۱۲۳۲ حکیمی فر مجتبی ۴۷
۲۰۵۰۰۶۷۶۲۳ پوررمضانعلی درزی مصطفی ۴۸
۱۶۱۰۱۱۰۲۰۱ فلاحی شهرام ۴۹
۴۹۸۰۲۱۶۹۳۵ درزیانی عزیزی مهدی ۵۰
۴۹۸۰۲۳۵۲۲۰ تقوی سید محمد علی ۵۱
۲۰۸۰۷۷۲۵۸۹ رضایی ولاشدی محمدحسین ۵۲
۵۹۲۰۰۲۲۰۱۹ ناصری مهرداد ۵۳

طراحی و پشتیبانی : پرنیان سامانه نگین سپاهان (پارسیگ)