انتخاب واحدنیمسال اول تحصیلی۹۸-۹۷ «بروزرسانی»   (0 بازدید)


.

بسمه تعالی

قابل توجه کلیه دانش پژوهان محترم:
هم اکنون میتوانید با مراجعه به سامانه نجاح:
www.login.ismc.ir
و وارد شدن به سامانه، انتخاب واحد خود را انجام دهید.

ضمنا یادآور میگردد، هرطلبه فقط از گروه خودش انتخاب واحد انجام دهد.

انتخاب واحد تا جمعه مورخ۱۳۹۷/۰۷/۰۶بازمیباشد.

راهنمای انتخاب واحد در کانال ایتا و سروش میباشد.

                                     ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

.

       >  ایـــتـــا  <                               >  ســـروش  <

.

 

 حقوق جزا و جرم شناسی_ورودی مهر۹۶_ترم۳

حقوق خصوصی_ورودی مهر۹۶ ترم۳

. . . .

حقوق جزا و جرم شناسی ورودی مهر۹۷  ترم یک

حقوق خصوصی ورودی مهر۹۷  ترم یک

. . . .

سطح۲  ورودی مهر۹۵   ترم۵  گروه یک

سطح۲  ورودی مهر۹۵   ترم۵  گروه دو

.

سطح۲  ورودی مهر۹۶  ترم۳  گروه یک

سطح۲  ورودی مهر۹۶  ترم۳  گروه دو

سطح۲  ورودی مهر۹۶  ترم۳  گروه سه

.

سطح۲  ورودی مهر۹۷  ترم یک گروه یک

سطح۲  ورودی مهر۹۷  ترم یک گروه دو

سطح۲  ورودی مهر۹۷  ترم یک گروه سه


طراحی و پشتیبانی : پرنیان سامانه نگین سپاهان (پارسیگ)