اسامی پذیرفته شدگان نهایی سطح۳ “حقوق جــزا ” شعبه تهران سال۱۳۹۸   (0 بازدید)


همراه داشتن مدارک زیر جهت ثبت نام الزامی است. در صورت ناقص بودن ثبت نام انجام نمیگیرد.

 .  مدارک:

  • ۱-کپی از تمام صفحات شناسنامه
  • ۲-کپی کارت ملی
  • ۳-اصل و کپی لیسانس حقوق یا سطح دو حقوق و قضای اسلامی
  • ۴-برگه ارزیابی اتمام پایه ۹   (کتبی و شفاهی)
  • ۵-دوقطعه عکس ۴*۳ پشت نویسی شده
  • ۶-شماره حساب ۱۰رقمی بانک تجارت

جهت اطلاع از زمان و مکان ثبت نام با شماره ۰۲۱۶۶۷۲۶۷۷۸ تماس حاصل فرمایید.

وضعیتنام پدرنام خانوادگینامردیف
قبولرضاحسنلومحمد۱
قبولیوسفعظیمیمحمد حسین۲
قبولعلینجفی حاجیورابوذر۳
قبولولی اللهعلی یاریمرتضی۴
قبولحسنحسینیمحمد۵
قبولمهدیبرزگرایوب۶
قبولابراهیمابراهیمی طاهریمحمد۷
قبولمحمد علییعقوبی کیشمحمد۸
قبول مشروطسیف اللهکیانیآرش۹
قبول مشروطوحدت نیارضا۱۰
قبول مشروطفرزندعلیقدیمی عشرتجلیل۱۱

________________________________________________________________________

قبولین مشروط باید متعهد شوند که معدل ترم اول آنان حداقل ۱۷ به بالا شود.


طراحی و پشتیبانی : پرنیان سامانه نگین سپاهان (پارسیگ)