اسامی پذیرفته شدگان نهایی سطح۳ “حقوق خصوصی” شعبه شیراز سال۱۳۹۸   (0 بازدید)


همراه داشتن مدارک زیر جهت ثبت نام الزامی است. در صورت ناقص بودن ثبت نام انجام نمیگیرد.

 .  مدارک:

  • ۱-کپی از تمام صفحات شناسنامه
  • ۲-کپی کارت ملی
  • ۳-اصل و کپی لیسانس حقوق یا سطح دو حقوق و قضای اسلامی
  • ۴-برگه ارزیابی اتمام پایه ۹   (کتبی و شفاهی)
  • ۵-دوقطعه عکس ۴*۳ پشت نویسی شده
  • ۶-شماره حساب ۱۰رقمی بانک تجارت

جهت اطلاع از زمان و مکان ثبت نام با شماره ۰۹۱۷۱۳۴۸۸۹۷ تماس حاصل فرمایید.

________________________________________________________________________

وضعیتنام پدرنام خانوادگینامردیف
قبولسید محمدفوقسید عباس۱
قبولعین اللهاسماعیلیحسین۲
قبولعلی کرمعبدالله زادهجواد۳
قبولرضاجنگانیهومن۴
قبولمصطفیازادی جابریمسلم۵
قبولحبیب اللهرئیسیعباس۶
قبولعبدالهحسن پورمحمد۷
قبول مشروطمحمدشریعتی شیریعباس۸
قبول مشروطمنصورخاکیعلی۹
قبول مشروطآزادعباسی کیاعلی اکبر۱۰

طراحی و پشتیبانی : پرنیان سامانه نگین سپاهان (پارسیگ)