اسامی پذیرفته شدگان نهایی سال۱۳۹۹ – سطح۲ «تـهـران»   (0 بازدید)


تذکر:همراه داشتن مدارک زیر جهت ثبت نام الزامی است. در صورت ناقص بودن ثبت نام بعمل نخواهد آمد.

  • اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه
  • اصل و کپی کارت ملی
  • ارزیابی اتمام پایه ۶   (کتبی و شفاهی)
  • دوقطعه عکس ۴*۳ پشت نویسی شده
  • شماره حساب۱۰رقمی بانک تجارت
  • لازم بذکر است: باتوجه به عدم تامین خوابگاه، ارایه گواهی از مرکزمدیریت تهران یا حوزه علمیه تهران مبنی بر اشتغال به تحصیل در تهران الزامیست.

زمان ثبت نام:   شنبه۲۹شهریور الی دوشنبه ۳۱ شهریور از ساعت ۱۵ تا ۲۰__ شماره تماس ۰۲۱۶۶۷۲۶۷۷۸

آدرس:تهران خیابان امام خمینی، بعد از خیابان سی تیر ، جنب بیمارستان سینا – مسجد ومدرسه مجدالدوله

ایستگاههای نزدیک به آدرس مذکور(ایستگاه حسن آباد و ایستگاه امام خمینی)

نام خانوادگینامردیف
عبداللهیسجاد 1
هاشمیمحمد 2
حسینیسید علیرضا۳
پور یوسفی زادهامیرحسین۴
پور حسینیعلی۵
تیموریسعید۶
داودیعلی اصغر۷
آذر نژادعلی۸
نجاتحسین 9
نصیریعلی۱۰
یعقوبیامیرحسین۱۱
زمانیمهدی۱۲
معصومییاسین۱۳
ابطحیسید محمد۱۴
دریکوندمحمد۱۵
مرزوقیامین۱۶
رحیمیمیثم۱۷
رضاسلطانیمحسن۱۸
شریفییوسفعلی۱۹
سالاریمحمدعلی۲۰
سهرابیمحسن۲۱
حیدریاناسماعیل۲۲
حسنیروح اله۲۳
محمدیحجت اله۲۴
مرادی زادهعباس۲۵
مجیدیکامران۲۶
رسالتیسیدمحمد 27
موسویانسیدفرزان۲۸
صالحیمصطفی۲۹
امیری لرستانیمحسن۳۰
سید محمدیسید محمد۳۱
بازرگانسجاد۳۲
آرام بنمهدی 33
سعادت پورسجاد۳۴
محمدیحسن۳۵

طراحی و پشتیبانی : پرنیان سامانه نگین سپاهان (پارسیگ)