اسامی پذیرفته شدگان نهایی سال۱۳۹۸– سطح۳ حقوق جزا «قــم»   (0 بازدید)


همراه داشتن مدارک زیر جهت ثبت نام الزامی است. در صورت ناقص بودن ثبت نام انجام نمیگیرد.

تذکر خیلی مهم: عدم مراجعه جهت ثبت نام در موعد مقرر انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد و ثبت نام بعمل نخواهد آمد.

 .  مدارک:

  • ۱-اصل و کپی از تمام صفحات شناسنامه
  • ۲-اصل و کپی کارت ملی
  • ۳-اصل و کپی لیسانس حقوق یا سطح دو حقوق و قضای اسلامی
  • ۴-برگه ارزیابی اتمام پایه ۹ سطح۲  (کتبی و شفاهی)
  • ۵-دوقطعه عکس ۴*۳ پشت نویسی شده (عکس جدید و معمـّم)
  • ۶-شماره حساب ۱۰رقمی بانک تجارت

زمان ثبت نام:     شنبه ۱۲ مرداد    الی    سه شنبه ۱۵ مرداد  “ساعت۱۴ الی ۱۹”

مکان ثبت نام: قم-خیابان معلم-حوزه علمیه امام کاظم(ع) بلوکA – طبقه یک – اتاق۱۰۷ – آموزش

________________________________________________________________

نام پدرنام خانوادگینامردیف
اسمعیلاحمدزادهابراهیم۱
اسفندیارپنائی شمسحمید۲
قابلحبیب زادهسعید۳
سیداحمدحسینیانسیدایمان۴
علیرضارفیعی پورمحمد۵
علیرضاروانعلی اصغر۶
غلامرضاعادلی مقدممحمد۷
اصغرعباسیعلی۸
محمدجوادغلامعلی تبار فیروزجائیمحمد۹
مظفرقنبریمحمد جواد۱۰
محمدکیان منش محمدحسن۱۱
افراسیابمحمدیمحمد صادق۱۲
غلامرضانجیمیعلی محمد۱۳
عیسینصیری نسبرضا۱۴

طراحی و پشتیبانی : پرنیان سامانه نگین سپاهان (پارسیگ)