اسامی پذیرفته شدگان نهایی سال۱۳۹۷ – سطح۳ حقوق جزا «قــــم»   (0 بازدید)


همراه داشتن مدارک زیر جهت ثبت نام الزامی است. در صورت ناقص بودن ثبت نام انجام نمیگیرد.

تذکر خیلی مهم: عدم مراجعه جهت ثبت نام در موعد مقرر انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد و ثبت نام بعمل نخواهد آمد.

 .
  مدارک:
  • ۱-کپی از تمام صفحات شناسنامه
  • ۲-کپی کارت ملی
  • ۳-اصل و کپی لیسانس حقوق یا سطح دو حقوق و قضای اسلامی
  • ۴-برگه ارزیابی اتمام پایه ۹   (کتبی و شفاهی)
  • ۵-دوقطعه عکس ۴*۳ پشت نویسی شده
  • ۶-شماره حساب ۱۰رقمی بانک تجارت

زمان ثبت نام:     شنبه ۱۰ شهریور    الی    چهارشنبه ۱۴ شهریور  “ساعت۱۵ الی۱۹”

مکان ثبت نام: قم-خیابان معلم-مدرسه امام کاظم علیه السلام- بلوکA – طبقه یک – اتاق۱۰۷ – آموزش


کد ملی نام پدر نام خانوادگی نام ردیف
۱۱۳۰۱۸۴۷۴۹ رجبعلی آقایی فروشانی علی  ۱
۲۱۷۰۲۰۴۶۳۶ علیرضا مجیدی محمداسماعیل ۲
۵۷۹۰۰۲۴۵۳۱ مصطفی فلاح علی ۳
۳۷۱۰۵۶۰۲۰ مرتضی مصدرالامور محمد حسین ۴
۴۳۷۲۴۶۳۹۲۸ رحمانعی زنگینه رضا ۵
۲۰۵۰۱۶۷۸۳۰ صفدر حسن زاده آهنگر رضوان ۶
۳۸۶۰۲۴۱۰۴۴ شادالله طاعتی عسگر وحید ۷
۳۷۰۰۲۰۷۸۲ عابدین سلطانی محسن ۸
۴۳۶۰۲۵۳۵۵۹ گنجعلی قراگوزلو رضا ۹
۲۲۸۱۲۶۲۰۷۳ حسین عوض پور سعید  ۱۰
۲۱۴۲۸۶۵۱۶۱ غلامرضا کریمی راد وحید ۱۱
۳۳۸۰۶۴۶۳۷۷ محسن ابراهیمی محمد جواد ۱۲
۵۴۲۰۰۲۲۴۸۶ بهزاد حجتی مقدم محمد حسین ۱۳
۳۳۵۰۱۹۷۷۹۵ حشمت اله خسروی اشکان ۱۴

طراحی و پشتیبانی : پرنیان سامانه نگین سپاهان (پارسیگ)