اسامی پذیرفته شدگان نهایی سال۱۳۹۷ – سطح۲ «قــــم»   (0 بازدید)


همراه داشتن مدارک زیر جهت ثبت نام الزامی است. در صورت ناقص بودن ثبت نام انجام نمیگیرد.

تذکر خیلی مهم: عدم مراجعه جهت ثبت نام در موعد مقرر انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد و ثبت نام بعمل نخواهد آمد.

 .
 مدارک:
  • ۱-کپی از تمام صفحات شناسنامه
  • ۲-کپی کارت ملی
  • ۳-برگۀ ارزیابی اتمام پایه۶ سطح یک(کتبی و شفاهی)
  • ۴-دوقطعه عکس ۴*۳ پشت نویسی شده
  • ۵-شماره حساب ۱۰رقمی بانک تجارت

زمان ثبت نام:     شنبه۱۰ شهریور    الی    چهارشنبه۱۴ شهریور  “ساعت۱۵ الی۱۹”

مکان ثبت نام: قم-خیابان معلم-مدرسه امام کاظم علیه السلام- بلوکA – طبقه یک – اتاق۱۰۷ – آموزش


کد ملی نام پدر نام خانوادگی نام ردیف
۲۳۸۰۲۱۱۱۸۳ سیدحمدالله حسینی سیدمحمدجواد ۱
۶۶۶۰۱۳۵۵۶۱ اژدر علیزاده بیگدیلو علی ۲
۶۹۰۶۲۴۰۱۸ محمد فخارزاده حسین ۳
۴۲۷۱۲۴۳۰۹۴ نجم الدین فتحی احمدرضا ۴
۴۲۲۰۳۲۸۲۱۱ اله کرم مرادیانی احمد ۵
۵۵۵۰۰۹۱۸۸۷ عبدالرضا روزبهی بابادی سجاد ۶
۳۷۱۶۶۹۱۳۸ محمد پاک بین علی ۷
۳۵۴۹۹۴۹۱۵۴ خلیل وراویی دانیال ۸
۲۲۲۰۱۲۶۹۸۶ محمد مازیار محسن ۹
۴۶۲۳۴۱۸۷۷۴ کریم فتح اللهی پویا ۱۰
۴۹۰۰۳۸۶۱۳۸ علی رضا پورصفر مسلم ۱۱
۴۲۴۰۴۰۶۵۹۵ علی محمد همایون خواه فرزاد ۱۲
۶۱۰۲۵۴۹۲۸ سید احمد هاشمی سید مهدی ۱۳
۲۹۶۰۴۸۵۳۸۶ بلال نعمتی نادرگلی علی ۱۴
۳۰۶۰۳۴۰۰۷۲ علی شاهمرادی فریدونی ایمان ۱۵
۴۳۱۱۱۱۱۳۸۱ غفار عباسی محمد رضا ۱۶
۶۵۸۰۱۲۱۱۵۷ صفر جدیدی رضا ۱۷
۲۱۵۰۳۵۰۵۲۱ محمدعلی برزکار مصطفی ۱۸
۲۷۴۱۲۵۳۶۴۱ سیدباقر موسوی صدر سیداحمد ۱۹
۳۰۶۰۲۳۸۶۳۴ حمداله روح الامینی حسین ۲۰
۱۳۶۱۶۷۰۲۹۰ حسن فضیلتی امین ۲۱
۵۶۷۰۰۹۴۷۵۱ اکبر اصغری حسن ۲۲
۴۹۰۰۴۱۸۵۳۶ محمد موسی علیرضالو احمد ۲۳
۲۴۰۰۲۰۵۵۷۴ علی حاجی لو رامین ۲۴
۶۱۵۰۰۲۶۰۷۸ عمران آقاجانی محمد ۲۵
۳۴۱۰۱۹۸۶۸۷ علی خواجه دادیان میناب احمد ۲۶
۶۰۱۰۰۹۲۷۱۱ علی فرهنگ جلودار سعید ۲۷
۴۲۱۰۲۹۲۹۳۱ رضا بیگلری آرش ۲۸
۳۵۱۰۳۱۶۵۸۴ مهرداد شهبازی حسین ۲۹
۵۴۵۰۰۴۰۶۰۱ سبحانعلی صفری هادی ۳۰
۴۲۲۰۵۴۳۰۳۱ فرج الله بهادران مهدی ۳۱
۴۰۶۱۰۷۴۷۲۵ پیران بیرانوند علی ۳۲
۵۲۱۱۴۳۴۰۳ حسینعلی احمدی ابوالفضل ۳۳
۱۰۲۶۲۴۲۳ محرم پاهنگ حسن ۳۴
۴۳۱۰۶۱۰۱۲۹ علی اعظم حاجی محمدی سعید ۳۵
۳۳۸۰۸۲۱۰۹۸ جمعه رضایی سرخایی مجید ۳۶
۲۹۳۰۲۴۱۶۸۳ روشن غفوریان حسین ۳۷
۱۶۸۰۲۲۳۵۷۷ سیدمحمد آتش زر سیدمحمدمحسن ۳۸
۱۳۶۲۱۰۶۹۲۵ نوروز احدپور امیر محمد ۳۹
۶۱۰۱۹۳۸۷۲ ابوالقاسم خلیلی حسین ۴۰
۲۶۲۰۳۸۴۷۹۶ یونس یوسف زاده میلاد ۴۱
۵۱۹۰۲۳۰۳۶۸ عزیزاله نظری فردازنو صیام ۴۲
۶۹۰۶۷۰۳۹۷ محمد عطاریان فدردی جواد ۴۳
۶۰۰۰۰۶۷۰۸۹ عبدالله ناظمی مسعود ۴۴
۳۶۱۰۹۲۹۴۱۳ علیرضا غلامی پور عرفان ۴۵
۲۲۸۲۳۸۳۷۷۱ کاووس زاهدی مهدی ۴۶
۶۰۸۰۱۲۶۶۵۶ غلامرضا خاکسار محمدحسن ۴۷
۶۳۰۰۰۶۶۲۷۴ سید عابدین حسینی بویه سید ابراهیم ۴۸
۶۳۰۳۱۰۴۵۹ رمضان قنبری علی ۴۹
۵۰۸۰۱۲۰۸۳۵ علی بابایی امیر محمد ۵۰
۳۳۸۰۷۱۴۸۸۷ حیدر افاضل جلال ۵۱
۳۵۷۰۰۷۸۵۹۰ اسد سبزی محمد رضا ۵۲
۷۶۰۲۷۱۹۲۵ یوسف زنگنه قاسم آبادی رضا ۵۳
۵۸۶۰۰۷۷۷۱۸ خدابخش داستانی فریبرز ۵۴
۳۴۱۰۵۹۲۵۳۹ قنبر منصوری طلب عمران ۵۵
۱۴۳۴۵۷۵۷ سیدمسلم قرشی سیدعلی ۵۶
۳۳۲۰۱۷۴۹۰۸ جبار پرنو محمد رضا ۵۷
۶۰۰۰۰۹۹۰۸۸ محمد سعید بستانی احمد ۵۸
۱۰۵۰۷۹۳۹۱۹ عباسعلی عابدی تبار رسول ۵۹
۶۰۰۰۰۷۸۶۲۵ عبدل خرند سامان ۶۰
۳۱۲۰۲۶۳۳۱۱ رضا حاتمی محمدرضا ۶۱
۲۹۸۰۶۹۱۲۴۰ غلامرضا پورسروری وحید ۶۲
۳۱۰۰۲۸۵۱۸۲ عباس سرحدی امجز مجید ۶۳
۳۰۲۰۲۷۰۶۲۶ علی افشاری پور محمد کاظم ۶۴
۲۰۵۰۲۴۵۹۰۴ علی مراد ربیعی افروزی محمدعلی ۶۵
۳۱۱۰۳۹۵۳۷ پرویز خرمی محمدرضا ۶۶
۵۵۰۲۰۸۴۹۶ علی احمدی محمد ۶۷
۲۹۶۰۳۷۷۵۰۸ ناصر یزدانی چهاربرج هادی ۶۸
۴۳۶۰۲۷۶۹۱۵ قربانعلی بختی یدالله ۶۹
۱۱۲۰۰۱۱۸۷۶ حیدرقلی القاسی احمد ۷۰
۲۶۲۰۳۸۸۷۸۳ صابر خداپرست سینا ۷۱
۲۹۳۰۲۲۷۵۹۱ عبداله شکوری نجار نیما ۷۲
۳۵۸۰۸۴۰۲۳۱ عید محمد لطیفی سعید ۷۳
۳۹۳۴۴۳۹۳۲۲ عظیم شاه محمدی سنگده علی ۷۴
۳۱۵۰۴۱۸۱۴۳ رمضان درسته مهران ۷۵
۴۳۶۰۲۵۰۷۵۴ حسین تاشک سجاد ۷۶
۴۹۹۰۱۱۶۶۹۰ باباجان عزیزی علی ۷۷
۱۱۹۰۲۳۳۹۵۹ ابراهیم موسوی سیدمهدی ۷۸
۳۷۱۸۲۴۴۱۹ میر رحیم موسوی دولت آبادی محمد حسین ۷۹
۷۵۰۰۷۶۴۲۹ مجید طالبی حسن ۸۰
۵۶۶۰۰۲۲۸۶۳ ناصر محمدی آقامیرلو حسین ۸۱
۶۵۵۰۰۴۰۱۲۴ سید عبدالحسین رضوی خانکهدانی سیدمحمدهادی ۸۲
۴۸۱۰۱۵۹۴۱۸ گودرز بزرگ زاده رحمان ۸۳
۶۴۰۵۶۷۷۹۷ محمدهادی خوشخو حامد ۸۴
۵۲۰۸۶۸۳۳۱ ناصر کیشانی یاسر ۸۵
۳۱۵۰۳۹۰۲۷۳ حسن شهریاری جاسم ۸۶
۴۲۲۰۴۵۹۰۲۲ عزت الله دیده بان محمد ۸۷
۵۶۷۰۰۱۶۲۷۰ محمد پورغفار ابولفضل ۸۸
۳۷۱۴۹۲۹۵۵ محمد باقر اکبری محمد جواد ۸۹
۹۱۰۰۳۲۹۹۸ حسین عجم زیبد علی ۹۰
۴۳۱۱۰۱۵۰۳۸ رجب رضایی زوارق عباس ۹۱
۶۰۸۰۰۲۸۸۵۹ غلامرضا زارعی منوجان میثم ۹۲

طراحی و پشتیبانی : پرنیان سامانه نگین سپاهان (پارسیگ)