اسامی پذیرفته شدگان نهایی سال۱۳۹۷ – سطح۲ «تـهـران»   (0 بازدید)


تذکر:
همراه داشتن مدارک زیر جهت ثبت نام الزامی است. در صورت ناقص بودن ثبت نام بعمل نخواهد آمد.
  • اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه
  • اصل و کپی کارت ملی
  • ارزیابی اتمام پایه ۶   (کتبی و شفاهی)
  • دوقطعه عکس ۴*۳ پشت نویسی شده
  • شماره حساب۱۰رقمی بانک تجارت
  • لازم بذکر است: باتوجه به عدم تامین خوابگاه، ارایه گواهی از مرکزمدیریت تهران یا حوزه علمیه تهران مبنی بر اشتغال به تحصیل در تهران الزامیست.

زمان ثبت نام:     شنبه۱۰ شهریور    الی    چهارشنبه۱۴ شهریور  “ساعت۱۵ الی۱۹”

آدرس:تهران خیابان امام خمینی، بعد از خیابان سی تیر ، جنب بیمارستان سینا – مسجد ومدرسه مجدالدوله

ایستگاههای نزدیک به آدرس مذکور(ایستگاه حسن آباد و ایستگاه امام خمینی)
شماره تماس: ۰۹۱۱۸۵۸۲۳۶۰


کد ملی نام پدر نام خانوادگی نام ردیف
۶۳۰۳۳۳۸۰۷ علی اصغر رحیمی ابراهیم ۱
۲۷۴۱۲۵۳۶۴۱ سیدباقر موسوی صدر سیداحمد ۲
۶۳۲۰۰۴۲۵۷۵ تیمور همتی چهاردهی مجید ۳
۱۹۳۴۴۶۲۷ محمد علی نیکجه فراهانی ایمان ۴
۲۵۵۹۸۶۷۸۳۴ مسعود شیبانی علی ۵
۴۰۶۰۸۲۰۳۰۱ بهزاد دالوند سجاد ۶
۲۰۷۰۴۰۳۸ علی اصغر رباط جزی سعید ۷
۱۰۵۰۶۳۰۵۲۱ حسین اصغر بلوکی علی ۸
۱۸۱۰۱۹۶۰۷۸ سید موسی میرمحمدیان سید مصطفی ۹
۲۲۲۰۰۴۷۳۸۵ علی اکبر قنبری محمد هادی ۱۰
۴۳۶۰۲۵۰۷۵۴ حسین تاشک سجاد ۱۱
۴۳۱۰۶۱۰۱۲۹ علی اعظم حاجی محمدی سعید ۱۲
۱۳۶۱۳۳۳۶۳۴ محمد صالح علوی مرام مهدی ۱۳
۶۷۰۶۶۰۵۷۴ چراغعلی علیزاده محمد ۱۴
۴۲۷۱۱۶۷۵۴۱ قاسمی قاسمی امیرحسین ۱۵
۳۷۱۲۲۴۶۰۸ سید محمد قاضوی سید علی ۱۶
۳۱۱۳۸۵۷۱۰ نادعلی طهماسبی رضا ۱۷
۴۲۰۰۴۱۱۰۷۵ عبدالعلی چراغی مهدی ۱۸
۶۹۰۶۵۵۱۳۴ سید عیسی موسوی سید روح الله ۱۹
۶۰۰۰۰۶۸۸۳۲ علی برومند مهدی ۲۰
۳۴۹۰۲۳۸۷۵۳ باقر قاسمی علیرضا ۲۱
۴۲۱۰۲۹۲۹۳۱ رضا بیگلری آرش ۲۲
۵۳۹۰۰۸۱۴۵۵ ابراهیم حسامی حسین ۲۳
۳۱۰۰۲۸۵۱۸۲ عباس سرحدی امجز مجید ۲۴
۳۵۵۰۰۹۱۴۳۵ احمد قاسمی عباس ۲۵
۸۸۰۲۳۳۶۷۲ عباس علی ربانی پور محمد باقر ۲۶
۶۳۲۹۹۶۲۶۲۶ محمدجان همتی چهاردهی چمران ۲۷
۵۱۰۰۳۶۴۹۱ حسین سقرجوقی علی ۲۸
۴۹۰۰۴۱۸۵۳۶ محمد موسی علیرضالو احمد ۲۹
۴۹۱۱۶۷۵۰۲۰ حسین دغانلو محمد ۳۰
۴۲۰۰۳۷۱۸۸۱ کرمخدا چراغی فردین ۳۱
۱۷۶۴۸۶۴۵ حسین عطاران محسن ۳۲
۶۱۰۲۰۹۸۴۱ سیاوش کلوائی علی ۳۳
۴۰۲۰۲۰۱۴۴۷ عبدالعلی علمداری زارع محمد ۳۴
۳۰۲۰۳۸۹۳۲۱ جمشید محمدی سلیمانی احسان ۳۵
زراعتی توحید ۳۶
۱۴۷۶۹۴۶۸ محبوب رضائی اسماعیل ۳۷
۴۱۸۰۱۹۱۸۶۵ اسحاق مرادی حمزه ۳۸

طراحی و پشتیبانی : پرنیان سامانه نگین سپاهان (پارسیگ)