اسامی پذیرفته شدگان نهایی سال۱۳۹۸– سطح۳ حقوق خصوصی «قــم»   (0 بازدید)


همراه داشتن مدارک زیر جهت ثبت نام الزامی است. در صورت ناقص بودن ثبت نام انجام نمیگیرد.

تذکر خیلی مهم: عدم مراجعه جهت ثبت نام در موعد مقرر انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد و ثبت نام بعمل نخواهد آمد.

 .  مدارک:

  • ۱-اصل و کپی از تمام صفحات شناسنامه
  • ۲-اصل و کپی کارت ملی
  • ۳-اصل و کپی لیسانس حقوق یا سطح دو حقوق و قضای اسلامی
  • ۴-برگه ارزیابی اتمام پایه ۹ سطح۲  (کتبی و شفاهی)
  • ۵-دوقطعه عکس ۴*۳ پشت نویسی شده (عکس جدید و معمـّم)
  • ۶-شماره حساب ۱۰رقمی بانک تجارت

زمان ثبت نام:     شنبه ۱۲ مرداد    الی    سه شنبه ۱۵ مرداد  “ساعت۱۴ الی ۱۹”

مکان ثبت نام: قم-خیابان معلم-حوزه علمیه امام کاظم(ع) بلوکA – طبقه یک – اتاق۱۰۷ – آموزش

________________________________________________________________________

نام پدرنام خانوادگینامردیف
کوروش محمدرضادبیریسیدامیر۱
غلامرضاعادلی مقدممحمد۲
حسینصابریمجید۳
علیرضادادخواه بیدگلیمحمدصالح۴
علیهجرانی کمال پورحمیدرضا۵
سیدمرادموسوی خادمیسیدمحمد۶
شهریارخواجه بهرامیمحمدباقر۷
یحییسیوندی پورمحسن۸
صولتاویسی کلیبرمهدی۹
جمعیساکیحسن۱۰
محمدجوادغلامعلی تبار فیروزجائیمحمد۱۱
نعمتعباسیرضا۱۲
پیرویهاشم۱۳

طراحی و پشتیبانی : پرنیان سامانه نگین سپاهان (پارسیگ)