اسامی پذیرفته شدگان نهایی سال۱۳۹۷–سطح۳ حقوق خصوصی«قـــم»   (0 بازدید)


همراه داشتن مدارک زیر جهت ثبت نام الزامی است. در صورت ناقص بودن ثبت نام انجام نمیگیرد.

تذکر خیلی مهم: عدم مراجعه جهت ثبت نام در موعد مقرر انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد و ثبت نام بعمل نخواهد آمد.

 .
  مدارک:
  • ۱-کپی از تمام صفحات شناسنامه
  • ۲-کپی کارت ملی
  • ۳-اصل و کپی لیسانس حقوق یا سطح دو حقوق و قضای اسلامی
  • ۴-برگه ارزیابی اتمام پایه ۹   (کتبی و شفاهی)
  • ۵-دوقطعه عکس ۴*۳ پشت نویسی شده
  • ۶-شماره حساب ۱۰رقمی بانک تجارت

زمان ثبت نام:     یکشنبه ۲۸ مرداد    الی    سه شنبه ۳۰مرداد  “ساعت۱۵ الی۱۹”

مکان ثبت نام: قم-خیابان معلم-مدرسه امام کاظم علیه السلام- بلوکA – طبقه یک – اتاق۱۰۷ – آموزش


کد ملی نام پدر نام خانوادگی نام ردیف
۴۱۹۹۸۱۰۹۸۶ سیدرضا صادقی سیدامین ۱
۲۴۲۰۱۷۰۷۰۹ علی حسین پور وحید ۲
۳۳۸۰۶۴۶۳۷۷ محسن ابراهیمی محمد جواد ۳
۵۴۸۰۰۶۷۷۹۶ عینعلی برهانی جابری محمد حسین ۴
۷۴۷۷۵۲۳۵ مرتضی سلطانی فرد مهدی ۵
۳۸۶۶۹۲۶۷۱ آقامعلی بدرخانی جعفر ۶
۲۹۳۰۱۲۵۵۸۶ حسین محمدپوری صوری هادی ۷
۳۸۶۱۷۹۱۸۲ یعقوب بایرام زاده وایقان مجید ۸
۲۷۲۲۶۴۱۳۶۴ ایرج دلشادرضائی هاشم ۹
۵۳۳۰۰۸۵۷۲۱ علی کیخا جواد ۱۰
۵۵۹۰۰۰۵۲۰۵ سید محمد خضری سید شهاب الدین ۱۱
۳۷۰۱۷۸۳۵۱ محمدحسین ابوعلیزاده محمد ۱۲
۱۲۷۲۰۶۷۱۷۳ حسین طالبی وندیشی محمدجواد ۱۳
۳۸۷۵۶۱۰۶۰۱ فتح الله جلیلوند مرتضی ۱۴

طراحی و پشتیبانی : پرنیان سامانه نگین سپاهان (پارسیگ)