» اسامی پذیرفته شدگان نهایی سال۱۳۹۹-سطح۳ جزا-شعبه یزد

قابل توجه پذیرفته شدگان : همراه داشتن مدارک زیر جهت ثبت نام الزامی است : ۱- اصل وکپی از تمام صفحات شناسامه ۲- اصل وکپی کارت ملی (( پشت و رو)) ۳- یک قطعه عکس جدید و پشت نویسی شده ۴- تاییدیه اخلاقی از مدرسه محل تحصیل ۵- اصل و کپی مدرک سطح دو حوزه […]

» اسامی پذیرفته شدگان نهایی سال۱۳۹۹ – سطح۲ «تـهـران»

تذکر:همراه داشتن مدارک زیر جهت ثبت نام الزامی است. در صورت ناقص بودن ثبت نام بعمل نخواهد آمد. اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه اصل و کپی کارت ملی ارزیابی اتمام پایه ۶   (کتبی و شفاهی) دوقطعه عکس ۴*۳ پشت نویسی شده شماره حساب۱۰رقمی بانک تجارت لازم بذکر است: باتوجه به عدم تامین خوابگاه، ارایه گواهی از مرکزمدیریت […]

» اسامی پذیرفته شدگان نهایی سال۱۳۹۹– سطح۲ «قـــم»

همراه داشتن مدارک زیر جهت ثبت نام الزامی است. در صورت ناقص بودن ثبت نام انجام نمیگیرد. تذکر خیلی مهم: عدم مراجعه جهت ثبت نام در موعد مقرر انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد و ثبت نام بعمل نخواهد آمد.  . مدارک: ۱- اصل و کپی از تمام صفحات شناسنامه ۲-اصل و کپی کارت ملی ۳-برگۀ ارزیابی اتمام […]

» زمان بندی مصاحبه،قبولین سطح۳ حقوق خصوصی_ قـــم ۱۳۹۹

مدارک لازم جهت مصاحبه: ۱-اصل کارت ملی + یک عدد کپی از کارت ملی ۲-عکس۴×۳  یک عدد ۳-فرم ارزیابی اتمام سطح۲ ۴-اصل مدرک کارشناسی حقوق + یک عدد کپی از مدرک منابع امتحانی:فقه و اصول درحد پایه ۹ – حقوق تجارت -حقوق مدنی ۱ الی ۸ _ آئین دادرسی مدنی ۱ و۲ و ۳ آدرس:قم-خیابان […]

» زمان بندی مصاحبه، سطح۳ “حقوق جـزا” قـــم- ۱۳۹۹

مدارک لازم جهت مصاحبه: ۱-اصل کارت ملی + یک عدد کپی از کارت ملی ۲-عکس۴×۳  یک عدد ۳-فرم ارزیابی اتمام سطح۲ ۴-اصل مدرک کارشناسی حقوق + یک عدد کپی از مدرک منابع امتحانی:فقه و اصول در حد پایه ۹ – آئین دادرسی کیفری ۱و ۲ – حقوق جزای اختصاصی۱-۲-۳ و حقوق جزای عمومی۱-۲-۳ آدرس:قم-خیابان معلم-میدان […]

» زمان بندی مصاحبه قبولین سطح۲ – قـــم ۱۳۹۹

مواد مصاحبه: فقه و اصول تا پایه ۶ تجزیه و ترکیب و متن خوانی و اطلاعات عمومی مدارک لازم جهت مصاحبه: ۱ – اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی۲ – عکس ۴ * ۳ دو عدد۳ – فرم ارزیابی تحصیلی اتمام پایه ۶ توجه: مصاحبه در صورتی برگزار میگردد که ارزیابی تحصیلی مبنی بر اتمام […]

» اسامی پذیرفته شدگان نهایی سطح۳ “حقوق خصوصی” شعبه شیراز سال۱۳۹۸

همراه داشتن مدارک زیر جهت ثبت نام الزامی است. در صورت ناقص بودن ثبت نام انجام نمیگیرد.  .  مدارک: ۱-کپی از تمام صفحات شناسنامه ۲-کپی کارت ملی ۳-اصل و کپی لیسانس حقوق یا سطح دو حقوق و قضای اسلامی ۴-برگه ارزیابی اتمام پایه ۹   (کتبی و شفاهی) ۵-دوقطعه عکس ۴*۳ پشت نویسی شده ۶-شماره حساب ۱۰رقمی […]

» اسامی پذیرفته شدگان نهایی سطح۳ “حقوق جــزا ” شعبه تهران سال۱۳۹۸

همراه داشتن مدارک زیر جهت ثبت نام الزامی است. در صورت ناقص بودن ثبت نام انجام نمیگیرد.  .  مدارک: ۱-کپی از تمام صفحات شناسنامه ۲-کپی کارت ملی ۳-اصل و کپی لیسانس حقوق یا سطح دو حقوق و قضای اسلامی ۴-برگه ارزیابی اتمام پایه ۹   (کتبی و شفاهی) ۵-دوقطعه عکس ۴*۳ پشت نویسی شده ۶-شماره حساب ۱۰رقمی […]

» اسامی پذیرفته شدگان نهایی سال۱۳۹۸ – سطح۲ «تـهـران»

تذکر:همراه داشتن مدارک زیر جهت ثبت نام الزامی است. در صورت ناقص بودن ثبت نام بعمل نخواهد آمد. اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه اصل و کپی کارت ملی ارزیابی اتمام پایه ۶   (کتبی و شفاهی) دوقطعه عکس ۴*۳ پشت نویسی شده شماره حساب۱۰رقمی بانک تجارت لازم بذکر است: باتوجه به عدم تامین خوابگاه، ارایه گواهی از مرکزمدیریت […]

» اسامی پذیرفته شدگان نهایی سال۱۳۹۸– سطح۳ حقوق خصوصی «قــم»

همراه داشتن مدارک زیر جهت ثبت نام الزامی است. در صورت ناقص بودن ثبت نام انجام نمیگیرد. تذکر خیلی مهم: عدم مراجعه جهت ثبت نام در موعد مقرر انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد و ثبت نام بعمل نخواهد آمد.  .  مدارک: ۱-اصل و کپی از تمام صفحات شناسنامه ۲-اصل و کپی کارت ملی ۳-اصل و کپی لیسانس […]

طراحی و پشتیبانی : پرنیان سامانه نگین سپاهان (پارسیگ)